مدافع زندگی سبز و سالم

شرکت New Ocean New Material (weifang) Co.,Ltd.

شرکت New Ocean New Material (weifang) Co.,Ltd.

شرکت ما از سیاست های ملی حفاظت از محیط زیست پیروی می کند و بر ترویج فعال حفاظت از محیط زیست در جهان، کاهش مصرف انرژی و حفاظت از سرزمین زمین اصرار دارد به عنوان هدف ما، ما کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر، لوله های آب حفاظت از محیط زیست، وسایل نقلیه الکتریکی، محصولات شیشه ای را صادر می کنیم. و لوله های آهنی مختلف به تمام دنیا. شرکت ما به اصل ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان و جستجوی منافع برای مشتریان پایبند است و بر توسعه مشترک با مشتریان تمرکز دارد.

برنامه های کاربردی اصلی

روش های اصلی استفاده از سیم تکنوفیل در زیر آورده شده است